• Zhongao

Vad är armeringsjärn i rostfritt stål?

Även om användningen av armeringsjärn i kolstål är tillräcklig i många byggprojekt, kan betong i vissa fall inte ge tillräckligt naturligt skydd.Detta gäller särskilt för marina miljöer och miljöer där avisningsmedel används, vilket kan leda till kloridinducerad korrosion.Om gängade stålstänger av rostfritt stål används i sådana miljöer, även om den initiala investeringen är hög, kan de förlänga strukturens livslängd och minimera underhållsbehovet, vilket minskar de långsiktiga kostnaderna.

 

Varför använda rostfritt stålarmeringsjärn?

När kloridjoner tränger in i kolstålarmerad betong och kommer i kontakt med kolstål kommer kolstålsarmering att korrodera, och korrosionsprodukterna expanderar och expanderar, vilket orsakar betongsprickor och flagning.Vid denna tidpunkt måste underhåll utföras.

Armeringsjärn i kolstål tål endast upp till 0,4 % kloridjoninnehåll, medan rostfritt stål tål upp till 7 % kloridjoninnehåll.Rostfritt stål förbättrar strukturens livslängd och minskar underhålls- och reparationskostnaderna

 

Vilka är fördelarna med rostfritt stålarmeringsjärn?

1. Har hög motståndskraft mot kloridjonkorrosion

2. Att inte lita på betongens höga alkalitet för att skydda stålstänger

3. Kan minska tjockleken på betongskyddsskiktet

4. Inget behov av att använda betongfogmassa som silan

5. Blandningen av betong kan förenklas för att möta behoven av strukturell design, utan att ta hänsyn till skyddet av stålstänger.

6. Förbättra strukturens hållbarhet avsevärt

7. Minska underhålls- och reparationskostnaderna avsevärt

8. Minska stilleståndstider och dagliga underhållskostnader

9. Kan användas selektivt för högriskområden

10. Ytterst återvinningsbar för regenerering

 

När gör rostfritt stålarmeringsjärnbehöver användas?

När strukturen utsätts för höga kloridjoner och/eller korrosiva industriella miljöer

Vägar och broar som använder avisningssalter

När det krävs (eller önskas) att armeringsjärnet är icke-magnetiskt

 

Var ska rostfritt stålarmeringsjärnanvändas?

Armeringsjärn i rostfritt stål bör övervägas i följande situationer

1. Frätande miljö

Förankringar för broar, bryggor, bockar, vågbrytare, strandvallar, ljuspelare eller räcken, motorvägsbroar, vägar, överfarter, överfarter, parkeringsplatser, etc. i havsvatten, speciellt i varma klimat

2. Avsaltningsanläggning för havsvatten

3. Avloppsreningsanläggningar

4. Byggnadsstrukturer med lång livslängd såsom restaurering av historiska byggnader och lagringsanläggningar för kärnavfall krävs

5. Jordbävningsbenägna områden, eftersom armerade betongkonstruktioner kan kollapsa under jordbävningar på grund av korrosion

6. Underjordiska passager och tunnlar

7. Områden som inte kan inspekteras eller underhållas för reparation

 

Hur man använder rostfritt stålarmeringsjärn?

I främmande länder tillverkas armeringsjärn i rostfritt stål huvudsakligen enligt den brittiska standarden BS6744-2001 och den amerikanska standarden ASTM A 955/A955M-03b.Frankrike, Italien, Tyskland, Danmark och Finland har också sina egna nationella standarder.

I Kina är standarden för armeringsjärn i rostfritt stål YB/T 4362-2014 "Stainless steel armeringsjärn för armerad betong".

Diametern på armeringsjärn i rostfritt stål är 3-50 millimeter.

Tillgängliga kvaliteter inkluderar duplext rostfritt stål 2101, 2304, 2205, 2507, austenitiskt rostfritt stål 304, 316, 316LN, 25-6Mo, etc.

 

Hur man köper rostfritt stålarmeringsjärn?

Det gängade armeringsjärnet i rostfritt stål tillverkat av zhongao Metal har framgångsrikt använts på många broar och byggprojekt i de mest korrosiva områdena.Dessa stålstänger kan förlänga strukturens livslängd, minimera underhållsbehovet och därmed ge utmärkt kostnadseffektivitet.zhongao har ett av de största lagren för armeringsjärn i rostfritt stål i Kina, kan erbjuda stänger på mycket kort tid


Posttid: 2023-okt-08